Username :
Password :
 
 
 
 
 
 

สำนักงาน
 
 

ติดต่อเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

ที่อยู่
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ  ตั้งอยู่เลขที่  9/29  หมู่ที่  4  ตำบลห้วยกะปิ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 20130

โทรศัพท์ ภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ  โทรศัพท์ : 038-386865 , 038-385154
Fax : 038-386865 , 038-385154 ต่อ 102
E-mail : office@huaykapi.go.th

กองการศึกษา : 038-385-154 , 038-386-865 ต่อ 104
สำนักปลัด : 038-385-154 , 038-386-865 ต่อ 105
กองคลัง : 038-385-154 , 038-386-865 ต่อ 109
กองช่าง : 038-385-154 , 038-386-865 ต่อ 114
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 038-385-154 , 038-386-865 ต่อ 116

เหตุด่วน เหตุร้าย ฉุกเฉิน เพลิงไหม้ โทรศัพท์ : 038-387-7313