อัลบั้มภาพ การประชุมสถาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
* อัลบั้ม *
การประชุมสถาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
การประชุมสถาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 148 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 ตุลาคม 2564
โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกในชุมชนเพื่อคนห้วยกะปิ ปี2563
โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกในชุมชนเพื่อคนห้วยกะปิ ปี2563
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 ตุลาคม 2564
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 101 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กรกฏาคม 2564
กิจกรรมปลูกพืชปลอดสารพิษ
กิจกรรมปลูกพืชปลอดสารพิษ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2564