เทศบาลตำบลห้วยกะปิ 
ตั้งอยู่เลขที่  9/29  หมู่ที่  4  ตำบลห้วยกะปิ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 20130

โทรศัพท์ ภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ  โทรศัพท์ : 038-385-154 และ 038-386-865
Fax : 038-385-154 , 038-386-865 ต่อ 102
E-mail : office@huaykapi.go.th

  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น   
ชื่อผู้ส่ง : 
อีเมล์ผู้ส่ง : 
โทรศัพท์ : 
เรื่อง : 
ข้อความ : 
  เอกสารประกอบ (ไฟล์รูปภาพ หรือ pdf ขนาดไฟล์รวมกันไม่เกิน 100M) 
 
เอกสารประกอบ 1  

เอกสารประกอบ 2  

เอกสารประกอบ 3  

เอกสารประกอบ 4  

เอกสารประกอบ 5  

รหัสยืนยัน :