Username :
Password :
 
 
 
 
 

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยแยกจากถนนห้วยกะปิ 1 ไปต่อเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน (หลังหมู่บ้านเวิลด์วิลล่า) ม.1 ต.ห้วยกะปิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidd
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร CCF_000764_290422_095755.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2565 เวลา 09:55 ผู้เขียนโดย admin