Username :
Password :
 
 
 
 
 

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายแยกจากถนนคีรีนคร 4 (ข้างบ้านป้าศรีนวล) ม.3 ต.ห้วยกะปิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร CCF_000762_280422_090439.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2565 เวลา 09:01 ผู้เขียนโดย admin